Søk

Nytt fra Ringebu Kommune om gjerder på fjellet.

Den 1. april fikk vi to brev fra Ringebu Kommune om strømgjerder og gjerder på fjellet. Vi må tro at dette er "ekte nytt", altså ikke "fake news", eller aprilsnarr som det heter på Norsk. PLAN OG TEKNISK Fåvang Østfjell hytteforening v/ Knut Svarteng 01.04.2019 Deres ref.: Vår ref.: 19/1450-1 1523 Ark.: FA-L10 STRØMGJERDER Kommunen mottar i løpet av sommerhalvåret mange henvendelser vedrørende gjerder tilknyttet fritidsbebyggelse. Vi minner om kommunen sine gjerdebestemmelser, og spesielt i forhold til strømgjerder. I bestemmelsene står bl.a følgende: Strømgjerder (med eller uten strøm) er ikke tillatt. Dette er viktig for at beitedyr og vilt ikke skal komme til skade pga dette. Vi b

Innkalling: Årsmøtet 18/4!

Ihht Vedtektene, innkalles det til Årsmøte den 18/4-2019. Sted: Gullhaugen Sportskapell Tid: kl. 15.30 Fåvang Østfjell Hytteforening har også gode relasjoner til Fåvang Løypelag, som starter sitt årsmøte kl. 15.00 Det kan derfor være en god idé å møte opp i god tid til kl. 15.00 så kan en få siste nyheter og oppdateringer fra Løypelaget som holder skisporene våre åpne gjennom vinteren. Etter årsmøtet vårt, er det satt av tid til Medlemsmøte / sosialt samvær, hvor det er felles kaffe og enkel servering med Løypelaget. Agenda: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Valg av dirigent og referent, valg av to til å signere protokollen. Sak 3. Styrets beretning Sak 4. Revidert Regnskap Sak 5. Fas