Fiskevann med fisk
Indre Langtjønn
Fremdre Langtjønn
Fennatjønnet
Kroktjønnet
Bjørgetjønnet
Gullhaugtjønnet
Løken
Merratjønnet
Løtjønnet (Isfiske)
Gammelhustjønnet
Tritjønna
Tverrådalstjønnet
Myrberttjønnet 
Stulsåtjønnet 
Nerslettjønnet
Turrhaugtjønnet
Skardtjønnet
Stulstritjønna
Holmtjønnet 
Blomtjønnet
Svarttjønnet (Isfiske)