top of page
Søk
  • Knut Svarteng.

Innkalling: Årsmøtet 18/4!

Ihht Vedtektene, innkalles det til Årsmøte den 18/4-2019.

Sted: Gullhaugen Sportskapell

Tid: kl. 15.30

Fåvang Østfjell Hytteforening har også gode relasjoner til Fåvang Løypelag, som starter sitt årsmøte kl. 15.00 Det kan derfor være en god idé å møte opp i god tid til kl. 15.00 så kan en få siste nyheter og oppdateringer fra Løypelaget som holder skisporene våre åpne gjennom vinteren.

Etter årsmøtet vårt, er det satt av tid til Medlemsmøte / sosialt samvær, hvor det er felles kaffe og enkel servering med Løypelaget.

Agenda:

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av dirigent og referent, valg av to til å signere protokollen.

Sak 3. Styrets beretning

Sak 4. Revidert Regnskap

Sak 5. Fastsettelse av årskontingent.

Sak 6. Innkomne forslag

Sak 7. Valg.

Årsmøtet avsluttes.

Medlemsmøte / Sosialt samvær.

Trekning av vinnere 7 På Topp 2018!

Informasjon fra Ringebu Kommune om gjerder i beiteområdet.

Evt. – saker som frammøtte gjerne vil fremme.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret senest 14 dager før årsmøte.

Er det noen av dere som kunne tenke seg å være med å arrangere noen aktiviteter her på Fåvang Østfjell sommer, høst eller vinter, er vi takknemlige for det. Du trenger ikke å sitte som fast medlem i styret. Send oss en melding på vår epost, så tar vi kontakt.

Vi minner om kontingent for 2019 (Kr. 250,-) den skal være betalt til

konto: 1503 38 40583 innen årsmøte, eller VIPPS til 132265.

Det vil også være mulighet for kontant betaling av årlig medlemskap i forkant av årsmøtet.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Fåvang Østfjell Hytteforening

Epost: favangfjellet@gmail.com

OBS: Regnskap m/noter 2018 og budsjett 2019 vil bli kunngjort så snart disse er klare!

OBS 2: Beretningen for 2018 er lagt ut på hjemmesiden under fanen "Årsmøte dokumenter"

49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page