Søk
  • favangostfjell

Vi ønsker åpenhet i Hytteforeningen

Alle referater fra styremøtene og årsmøtene legges ut her fortløpende: https://www.favangostfjell.no/arsberetning


Verdt å merke seg:

Årsmøtets sak 6 - Innkomne forslag vedrørende bortfall av sesongkort. Av svar fra Gopollvegen SA fremgår det at årsmøtets henstilling ikke vil bli imøtekommet.


Videre gjøres det oppmerksom på at enkelte hytteeiere misbruker årskortet til å slippe gjennom andre enn korteieren. Dette gjør at også årskortet nå står i fare for å bli kuttet ut. Misbruk kan bøtelegges som ikke betalt billett.

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til digitalt årsmøte

Som tidligere bekjentgjort så avholdes årsmøtet for 2020 digitalt. Vedlagt følger innkalling til årsmøtet med agenda. Vi minner om kontigent for 2021 (kr. 250,-) skal være betalt til konto 1503 38 405

Bekjentgjøring

Hytteforeningens årsmøte skal etter vedtektene avholdes i løpet av våren, fortrinnsvis i påsken. Slik situasjonen med spredning av koronaviruset er og sannsynligvis vil være en tid framover, anser sty