top of page
Forside.fw.jpg
Hytteforening

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser

Utmarkslaget

Fåvang Utmarkslags formål er å samle grunneiere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen.

Løypelag

Fåvang Løypelag ble opprettet for alle skiglade beboere. Sammen sørger vi for gode løyper

bottom of page