top of page

NYHETER

Fra 2017 er det også åpnet for beverjakt innenfor Vekkom-Brekkom-Fåvang utmarkslag sine områder.  Beverjakt selges kun til innenbygds boende fra 2022.

Det vil bli solgt 20 kort, og det kan skytes 1 bever pr. kort. Skutt bever meldes umiddelbart til John Erik Vestad, tlf: 950 72 883. 

Generelle helligdagsregler for jakt gjelder.

Gjeldende jaktområde:

Strandlinja av Lågens østside fra Øyer kommunegrense og nordover til Våla elv.  Naturreservatet på Fåvang uttrekt av terrenget, så der er det ikke lov å jakte(området på utsida av E6 ved Fåvang kirke er fredet).Den nordlige grense er Våla og Søråa inn til Ringebu Statsalmenning.  Østlig grense følger

Statsalmenningen til Øyer kommunegrense.  Sørlig grense følger kommunegrensa ned til Lågen.

Kort kan kjøpes på https://www.inatur.no/jakt/50d1a308e4b0d4c4dc6f7360/smaviltjakt-i-ringebu

Det er felles kort for Brekkom, Vekkom og Fåvang Utmarkslag.

Småviltkort selges på Kiwi Fåvang.

Oppdatert 10.05.2022
bottom of page