NYHETER

Etter at jakt på hønsefugl (storfugl og rype) har vært stoppet i 2015 og 2016, har styret vedtatt å åpne for jakt igjen fra 2017.

Fra 2017 er det også åpnet for beverjakt innenfor Vekkom-Brekkom-Fåvang utmarkslag sine områder.

Det vil bli solgt 20 kort, og det kan skytes 1 bever pr. kort. Skutt bever meldes umiddelbart til John Erik Vestad, tlf: 950 72 883. 

Generelle helligdagsregler for jakt gjelder.

Gjeldende jaktområde:

Strandlinja av Lågens østside fra Øyer kommunegrense og nordover til Våla elv.  Naturreservatet på Fåvang uttrekt av terrenget, så der er det ikke lov å jakte(området på utsida av E6 ved Fåvang kirke er fredet).Den nordlige grense er Våla og Søråa inn til Ringebu Statsalmenning.  Østlig grense følger

Statsalmenningen til Øyer kommunegrense.  Sørlig grense følger kommunegrensa ned til Lågen.

Kort kan kjøpes på https://www.inatur.no/jakt/50d1a308e4b0d4c4dc6f7360/smaviltjakt-i-ringebu

Det er felles kort for Brekkom, Vekkom og Fåvang Utmarkslag.

Oppdatert 01.04.2020