Utlysning av jakt                  Oppdatert 21.06.2020   

Fåvang Utmarkslag utlyser jakt på hjort, rådyr og råbukk.

Tildeling etter prioritering: Medlem, innenkrets og innenbygds.

Rådyrkort selges fritt til jegere med adresse 2634 Fåvang.

Søknad sendes på epost: favangutmarkslag@gmail.com

Søknadsfristen er 30.juni 2020

Hjortejakt for lag 2020:

Det kan søkes på to terreng, nordre Fåvang og søre Fåvang. Max 10 jegere pr lag. Jakttid f.o.m. 1.9 t.o.m. 15.9 og f.o.m. 15.10 t.o.m. 23.12. Prioritering etter medlem, innenkrets og innenbygs. Jakta settes bort for to år (2020 og 2021). Terrengleie på kr. 5000,- pr. lag pr. år betales forskuddsvis.

40,- kr. pr. kg på felte dyr, i tillegg kommer fellingsavgift og m.v.a.

Beskrivelse av jaktgrenser:

Delegrense mellom søre og nordre hjorteterreng er: Fra Fåvang Kirke i rett linje til Korstadkampen, til Djupdalskampen, til Svangkampen, til Svangasvingen, derfra etter Gopollvegen til Almenningsgrensa. Øvrige grenser er Utmarkslagets yttergrenser.

Hjortejaktenkelt retter/kort:

Det selges inntil 18 retter til å jakte hjort for enkeltjegere. Prioritering etter medlem, innenkrets og innenbygs. Jakttid f.o.m. 15.10 tom 23.12. 

500,- kr pr. kort. 40,- kr pr. kg. på felte dyr, i tilegg kommer fellingsavgift og m.v.a. Disse kan jakte over hele lagets område.

Jakttider:

Bukkejakt: f.o.m 10. august t.o.m 14. september. (10 bukkekort)

Rådyrjakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Hjortejakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Rådyrjakt og hjortejakt kan bli stoppet i perioden hvis kvoter i henhold til driftsplan blir fylt.

Krav om godkjent ettersøkshund eller avtale med sådan ekvipasje.

Elgjakten er fordelt for perioden 2018 til 2021.