Utlysning av jakt                 Oppdatert 26.11.2021

 

UTLYSNING Elgjakt for perioden 2022 til 2025.

Fåvang utmarkslag SA utlyser elgjakt for perioden 2022-2025.

Følgende terreng kan søkes på: Hemskogen, Baklia, Tann, Gopollhaugan, Flauseter og Mykkelseter.

Søknaden skal inneholde:

  • Navn på Jaktleder og lagsmedlemmer.

  • Terreng det søkes på i prioritert rekkefølge.

  • Dokumentasjon på egen godkjent ettersøkshund skal vedlegges søknaden.

 

Lagene som søker kan bestå av maks 8 personer.

Det er tillat med 2 rekruttjegere (25 år eller yngre) eller førstegangsjegere (Ikke jaktet elg tidligere) og 1 gjestejeger pr år.

 

Gjestejegere og  rekruttjegere/førstegangsjegere skal godkjennes av styret hvert år.

 

Pris: Det er et forskuddsbeløp pr. dyr. Dette blir trukket fra sluttoppgjøret. Kjøtt prisen er p.t. kr. 64,08 + mva og indeks justeres hvert år. Lagene må ta høyde for  moderat prisøkning utover index dersom årsmøte bestemmer det.

 

Jakten tildeles med følgende prioritering: Medlem, Innenkrets, Innenbygds, utenbygds

Jaktperioden er for 4 år og første året er prøveår.

Styret forbeholder seg retten å anta eller forkaste enhver søknad.

 

Komplett søknad sendes til favangutmarkslag@gmail.com innen 10.des 2021

 

Mvh

 

Styret

Fåvang utmarkslag SA

Jakttider:

Bukkejakt: f.o.m 10. august t.o.m 14. september. (10 bukkekort)

Rådyrjakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Hjortejakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Rådyrjakt og hjortejakt kan bli stoppet i perioden hvis kvoter i henhold til driftsplan blir fylt.

Krav om godkjent ettersøkshund eller avtale med sådan ekvipasje.