top of page

Utlysning av jakt                 Oppdatert 13.06.2023

 

UTLYSNING Hjorte- og Rådyrjakt for perioden 2023 til 2024.

Rådyrbukkekort og hjorterett med jakttid 15.10-23.12 utlyses.

 

Rådyrkort selges fritt til jegere med adresse 2634 Fåvang.

 

Medlemmer og innenkrets prioriteres ved bukkekort og hjortrett. Søknad sendes på epost: favangutmarkslag@gmail.com

 

 

Frist: 01.07.2023 Info v/ Erik Rudrud 91321713

Mvh

 

Styret

Fåvang utmarkslag SA

Jakttider:

Bukkejakt: f.o.m 10. august t.o.m 14. september. (10 bukkekort)

Rådyrjakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Hjortejakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Rådyrjakt og hjortejakt kan bli stoppet i perioden hvis kvoter i henhold til driftsplan blir fylt.

Krav om godkjent ettersøkshund eller avtale med sådan ekvipasje.

bottom of page