top of page

Utlysning av jakt                 Oppdatert 16.06.2022

 

UTLYSNING Hjorte- og Rådyrjakt for perioden 2022 til 2023.

Hjortejakt utlyses for 2022 og 2023 på to terreng. 

 

Jakttid 1.9. t.o.m. 15. 9. og 1.11. t.o.m. 23.12.

 

Terrengleie kr 5.000 + kr 40 pr. kg + fellingsavgift. 

Inntil 10 jegere pr. jaktlag.

Tildeling etter prioritering: Medlem, innenkrets og innenbygds.

Rådyrbukkekort og hjorterett med jakttid 15.10-23.12 utlyses.

 

Rådyrkort selges fritt til jegere med adresse 2634 Fåvang.

 

Medlemmer og innenkrets prioriteres ved bukkekort og hjortrett. Søknad sendes på epost: favangutmarkslag@gmail.com

 

 

Frist: 30.06.2022 Info v/ Erik Rudrud 91321713

Mvh

 

Styret

Fåvang utmarkslag SA

Jakttider:

Bukkejakt: f.o.m 10. august t.o.m 14. september. (10 bukkekort)

Rådyrjakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Hjortejakt med og uten hund: f.o.m 15. oktober t.o.m 23. desember.

Rådyrjakt og hjortejakt kan bli stoppet i perioden hvis kvoter i henhold til driftsplan blir fylt.

Krav om godkjent ettersøkshund eller avtale med sådan ekvipasje.

bottom of page