top of page

JAKT

Fåvang utmarkslag har en god bestand av elg og det felles årlig 60-70 dyr.

Elgjakta lyses ut for perioder på fire år og fordeles på seks jaktterreng.

Hjort og Rådyrjakt lyses ut i GD og på denne hjemmesiden i juni/juli.

Ellers finnes fine områder for småviltjakt på blant annet skogsfugl, rype, hare og rev.

 

• Småviltjakt uten hund f.o.m. 15. september t.o.m. 24. september og f.o.m 10.

   oktober t.o.m 23. desember.

• Småviltjakt med hund f.o.m. 10. oktober t.o.m. 23. desember.

• Rådyr, bukkejakt f.o.m. 10. august t.o.m. 15. september.

• Rådyrjakt med hund f.o.m. 15. oktober t.o.m. 23. desember.

• Beverjakt f.o.m. 1. oktober t.o.m. 15. mai. (Kortpris kr. 500,-)

 

Kortpriser - Småviltjakt

•  Innenbygds uten hund   kr.    250,-

•  Innenbygds med hund   kr.    500,-

•  Utenbygds uten hund     kr.   500,-

•  Utenbygds med hund     kr. 1.000,-

•  Helgekort uten hund       kr.   150,-

•  Helgekort med hund       kr.   370,-

•  Døgnkort uten hund        kr.   100,-

•  Døgnkort med hund        kr.   250,-

 

Alle som jakter sammen med en person som har hund,

må løse kort for hund.

 

Som innenbygdsboende regnes alle med adresse 2634 Fåvang.

JAKTKORT

 

Helgekort regnes fra fredag til søndag.

NB! Jaktrapport sendes på epost til:

favangutmarkslag@gmail.com Innen 15. januar.

Fangstpremier:

Det utbetales kr. 300,- for fangst av mår, mink og rev.

Det utbetales kr. 50,- for kråke, skjære og ravn.

 

Melding om å drive fellefangst sendes til jaktoppsynet.

 

Kortsalgsteder for småviltjakt og beverjakt:

                          

                           Kiwi, Fåvang

                           https://www.inatur.no

                          

                           

Reinskort og gjestejakt elg: Ringebu Natur, tlf: 976 87 950.

JAKT, FISKE- OG NATUROPPSYN:

Runar Stenumgard, tlf: 976 12 523.

bottom of page