top of page

Kort om oss

Fåvang Østfjell Hytteforening ble etablert påsken 2013. Hytteforeningen ønsker å ta vare på fellesinteresser for hytteeiere på Fåvangfjellet.

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser, skape trivsel og godt miljø, og tilrettelegge og bedre forholdene i foreningens område.

Fåvangfjellet.jpg

STYRET:

For 2023 er følgende personer i Styret.

 

Leder:                 Grete Halvorsen                  Tlf 95 78 98 50   grete.halvorsen@hotmail.no 

Kasserer:           Knut Aaland                         Tlf 95 16 73 62   knut.aaland@asko.no

Sekretær:          Jan Erik Johansen               Tlf 41 28 84 88   jan.erik.johansen@outlook.com

Styremedlem :  Lars Erik Bruno Larsen       Tlf 99 55 57 12  lars_erikbrunolarsen@hotmail.com

Styremedlem :  Ronny Bernt Sollie               Tlf 969 00 630   roso@usbl.no

Varamedlem :    TBA                                       Tlf       

bottom of page