Kort om oss

Fåvang Østfjell Hytteforening ble etablert påsken 2013. Hytteforeningen ønsker å ta vare på fellesinteresser for hytteeiere på Fåvangfjellet.

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser, skape trivsel og godt miljø, og tilrettelegge og bedre forholdene i foreningens område.

STYRET:

For 2019 er følgende personer i Styret.

 

Leder:                 Haldis Stenseth                   Tlf 91 35 48 29   haldis.stenseth@hotmail.no 

Kasserer:           Ingunn Fosser                      Tlf 90 66 96 03   inghsf@online.no

Sekretær:          Trond Ruen                           Tlf  90135663      trond@online.no

Styremedlem :  Lars Erik Bruno Larsen       Tlf 99555712     lars_erikbrunolarsen@hotmail.com

Styremedlem ;  Bjørnar Andersen                Tlf 40 69 31 62  andersen.bjornar@gmail.com

Varamedlem :    Grete S Halvorsen               Tlf 95789850     grete.halvorsen@hotmail.com