Kort om oss

Fåvang Østfjell Hytteforening ble etablert påsken 2013. Hytteforeningen ønsker å ta vare på fellesinteresser for hytteeiere på Fåvangfjellet.

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser, skape trivsel og godt miljø, og tilrettelegge og bedre forholdene i foreningens område.

Fåvangfjellet.jpg

STYRET:

For 2021 er følgende personer i Styret.

 

Leder:                 Grethe Halvorsen                Tlf 91 35 48 29   grete.halvorsen@hotmail.no 

Kasserer:           Ingunn Fosser                      Tlf 90 66 96 03   inghsf@online.no

Sekretær:          Jan Erik Johansen               Tlf  41 28 84 88  jan.erik.johansen@outlook.com

Styremedlem :  Lars Erik Bruno Larsen       Tlf 99 55 57 12   lars_erikbrunolarsen@hotmail.com

Styremedlem :  Knut Aaland                          Tlf 95 16 73 62   knut.aaland@asko.no

Varamedlem :    TBA                                       Tlf