Vedtekter og arkiv.

Siste Vedtekter redigert 2016. Godkjent på årsmøtet 2016.

Jeg vil melde meg inn!

Her finnes tidligere dokumenter

Stiftelsesmøte og vedtekter