top of page

 

Fåvang Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere innenfor Fåvang østfjell.

Laget er organisert som et samvirkeforetak (SA).

 

Området for laget.

Utmarkslagets yttergrenser er kommunegrensa mot Øyer fra Lågen til Tyvekampen, så langs grensa mot Ringebu Østfjell statsalminning til Pineggen. Videre soknegrensa mot Ringebu (Brekkom) tilbake til Lågen.

Historie.

I tidligere tider var Fåvang Østfjell et av landets største sammenhengende seterområder, med over 100 setrer i drift på det meste.  Fortsatt  møter man storfe på beite, som høster av de rike utmarksressursene, og det er  fremdeles noe melkeproduksjon på setrene i dag.  Arealene er nå mest brukt til forproduksjon for bygdas bønder.

Mulighetene for turgåing er veldig gode og varierte fra gamle råk i skogsområdene, til Svangfjellet med sine spesielle geologiske formasjoner, ispedd små fjellvann med mulighet for fiske og bading.  Svangkampen er det mest besøkte turmålet sommer som vinter, med sine 1149 m.o.h. og utsikt i det «uendelige» i alle retninger.

Utvinning av skifer har vært, og er fortsatt en betydelig aktivitet i området, og stedet har gitt navnet til Fåvangskifer, som er kjent over hele landet. I Svangfjellet er det mange gamle skiferbrudd og noen steder små krypinn for de som hadde sitt virke der fra gammelt av.

Brenning eller utvinning av einerolje var også stort i området, og eineoljen gikk stort sett til eksport for medisinsk bruk. Går du i skogsområdene rundt Svangfjellet, kan du mange steder komme over rester etter gamle oljebrenneri. Utmarkslaget har også restaurert et brenneri med inventar ved Stulsåa mellom Svarttjønnet og Stulsåtjønnet. Brenneriet står åpent for alle.

Ved elva Rølla blir det laget bålplass med benker  på stedet der tungtvannsabotørene overnattet i Rolldalen på vei til Sverige 13. mars 1943.

Styre og andre funksjoner.

 

Leder: Erik Rudrud, tlf. 913 21 713. E-post: favangutmarkslag@gmail.com

Jakt og fiskeansvarlig: Frank Borgemoen, tlf. 901 06 423

Utmarksansvarlig: Jan-Ove Møller, tlf. 91 17 17 34

Kasserer: Else Torill Horten Høyesveen, tlf. 416 24 606

Sekretær: Morten Fagerlid, tlf. 99 07 08 61

Jakt- fiske- og naturoppsyn: Runar Stenumgård, tlf. 976 12 523

bottom of page