top of page

Fiske

 

Velg mellom 20 fine fjellvann med godt fiske, og flere

bekker og elver.

Det er satt opp gapahuker ved Svarttjønnet og

Gullhaugtjønnet.

Ved Turrhaugtjønnet er det bygd brygge for forflytningshemmede.

 

Stangfiske f.o.m 15. mai t.o.m. 15. september.

Tillatt med to stenger pr. kort.

Stangfiske fra båt er tillatt i Svarttjønnet, Løken, Indre- og fremre Langtjønn.

 

• Isfiske i Svarttjønnet og Løtjønnet fra isen legger seg t.o.m. 30. april.

• Oterfiske i Svarttjønnet og Løtjønnet f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. juli

   for innenkretsboende.

• Garnfiske er tillatt for grunneiere i Svarttjønnet f.o.m. 1. august t.o.m. 

  15. september.

 

Kortpriser – fiske:

Døgnkort                                        kr.   90,-

Ukekort                                           kr. 300,-

Sesongkort innenbygdsboende  kr. 400,-

Sesongkort utenbygdsboende    kr. 600,-

Isfiske sesongkort                          kr. 300,-

Som innenbygdsboende regnes alle med adresse 2634 Fåvang.

FISKEKORT

 

Kortsalgsteder for fiske:

                           Kjøp fiskekort på SMS

                           Kiwi, Fåvang

                           https://www.inatur.no

                          

                           

JAKT, FISKE- OG NATUROPPSYN:

Runar Stenumgard, tlf: 976 12 523.

Største fisk innen lagets område premieres! Veiing hos fiskeoppsynet.

bottom of page