top of page
Søk
  • favangostfjell

Hva jobber Hytteforeningen med?

I vedtektene står det:

Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser. Skape trivsel og godt miljø herunder å tilrettelegge og bedre forholdene for hytteeierne i foreningens område. Foreningen skal samarbeide med Fåvang utmarkslag, Fjellstyret, kommunale organer og andre aktuelle samarbeidspartnere, og representere i de fora hvor saker av interesse for foreningens medlemmer behandles.

Noen saker som Hytteforeningen jobber med

  • Sikteskive på Svangkampen (se svarbrev fra kommune her)

  • Søppel og kildesortering (se svarbrev fra kommune her)

  • Oppslagstavle ved "bommen"

  • Deltatt på Hytteforum i regi av Ringebu Kommune (Referat kommer)

  • Stolpejakten med hele 13 stolper på fjellet "vårt" (Se statistikk her)

  • Godt samarbeid og dialog med Løypelaget, Gopollvegen og Utmarkslaget.

  • Med mere, listen er ikke uttømmende

 

Vi har tatt initiativ for å få til en sommer / høstfest, uten at det har blitt noen suksess dessverre. Det vi diskuterer og som gjentatte ganger kommer opp som et positivt bidrag både for barn og voksne er et "laterskel" påskeskirenn. Skal vi få til dette i 2024?


For at vi skal få det til så trenger vi bistand fra medlemmene! Er det noen som kan bidra for at vi sammen skal få det enda bedre her på fjellet vårt 😊 Ta kontakt med Hytteforeingen!


Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
488 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page